Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Comisiile de Specialitate

Comisiile de Specialitate

Întru organizarea activității Consiliului local,  în vederea apărării intereselor locuitorilor or. Sîngera, satelor Revaca şi Dobrogea, în temeiul art. 7 şi art. 11 al Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului orăşenesc Sîngera, aprobat prin decizia Consiliului local nr. 3/2 din 28.09.2007, în conformitate cu prevederile art. 14 al Legii RM nr. 436/2006 Privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Sîngera DECIDE:


Se aprobă Comisiile consultative de specialitate în cadrul Consiliului orăşenesc Sîngera în următoarea componenţă:


Comisia pentru buget, finanţe, economie şi reforme:

 •  Pîrgari Tatiana - președinte

 •  Veghert Vera

 •  Țurcan Vladimir

 •  Buruiana Aliona

 •  Drab Boris

 •  Malic Alexandru - cu vot consultativ


Comisia pentru probleme funciare, agricultură şi dezvoltare rurală:
 • Brînzila Sergiu - președinte

 • Malic Alexandru

 • Bumbac Alexei

 • Șveț Petru

 • Colun Petru


Comisia pentru ecologie, amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism:
 • Marciuc Valeriu - presedinte

 • Ișcenco Veaceslav

 • Cebotari Vitalie

 • Lari Nichita

 • Babina Alexei


Comisia pentru probleme juridice, control, petiţii, reglementări şi menţinerea ordinii publice:
 •  Strîmbei Valeriu - presedinte

 •  Panico Liudmila

 •  Rusu Irina

 •  Baciu Igor

 •  Duca Ion


Comisia pentru învăţămînt, cultură, tineret, sport, protecţia socială a populaţiei, sănătate şi familie:
 • Bilici Maria

 • Dercaci Victoria

 • Crețu Victor

 • Lari Nichita - cu vot consultativ

 • Șveț Petru - cu vot consultativ

 • Veghert Vera - cu vot consultativ

 • Marciuc Valeriu - cu vot consultativ